Етапите и средствата планувани за изграждане на “Училище по изкуства и занаяти – Димитър Екимов” са организирани в две фази – подготвителна и същинска.

Общ бюджет за подготвителната фаза: 1 492 000 евро

Осигурени средства до момента: 957 000 евро

Остават още: 535 000 евро