Театрална Формация БИС БАРД е една от първите частни трупи в България, създадена през 1994. Заедно успяхме да преодолеем трудните години на преход и до днес се занимаваме със създаване, разпространение и продуциране на изкуство. Основните ни цели са свързани с утвърждаване на културните ценности у младите хора, подпомагане на изявата на деца с дарби, създаване на условия за реализация на млади и талантливи творци и популяризиране на българската култура в Европа и света.

През 1999 формацията, вече регистрирана като Сдружение с нестопанска цел (НПО), създаде собствена гражданска програма „Шанс за младите”, насочена към изоставени и бедни деца, настанени в специализирани институции. Първоначалната цел беше чрез магията на изкуството да им помогнем за преодоляване на изолацията и съпътстващите ги предрасъдъци от заобикалящия свят.

Навлизайки по-дълбоко в проблемите на целевата група и натрупвайки сериозни познания и опит в борбата с тях, ръководството на организацията доби смелост да реализира все по-трудни и мащабни проекти. Така екипът ни, който се състоеше в началото предимно от хора на изкуството (актьори, режисьори, художници, хореографи), прерастна в голяма група от професионалисти, с включени в нея психолози, педагогози, социални работници, адвокати, доктори, икономиомисти. До момента имаме осъществени 8 проекта в 17 специализирани институции с над 1300 деца на възраст от 3 до 18 години.