Като хуманитарна организация, насочила усилията си към социално слаби деца — сираци, деца лишени от родителски грижи и деца от етническите малцинства — ние осъществяваме своята дейност изключително на базата на дарения от страна на български и чуждестранни юридически и физически лица.

За предоставената помощ нашите дарители и спонсори получават съответения документ: договор и удостоверение за дарение, приети от европейското законодателство и възможност за данъчно облекчение.

Ето и банковата ни сметка:

ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG25 PRCB9230 1000041911

Дарение чрез Paypal: