БИС БАРД стана член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ). Основната задача на съвета е да подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика в тази сфера. Следващото заседание на НССЕИВ ще се проведе на 25 февруари 2014, сред темите за обсъждане ще е участието на България в продължаването на Международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.