Училището ще функционира под формата на пансион от предучилищен клас до 12-ти, което е заимствано от добрите традиции на европейските и световни колежи, доказали ефективността си. Учебната програма включва, освен задължителните общообразователни предмети, засилено изучаване на изкуство (театър, музика, танц, рисуване) и някои от типичните за България занаяти приложими в съвременния бизнес. Успоредно с това ще се усвояват и всички технически професии, съпътстващи посочените творчески профили, което заедно с занятите гарантира, по лесното намиране на работа след завършване на образованието. Обучението основно е насочено към развиване на индивидуалните заложби и способности на ученика, изграждане на необходимите умения за независим живот и гражданска отговорност.

Методологията на обучение е заимствана от програмата на сугестолога проф. Лозанов, добила широка практическа популярност в България и чужбина, както и на някои от принципите заложени в учебната политика на училищата „Валдорф”. Първата година ще стартира с две паралелки от по 15 деца – предучилищна и първи клас. От там нататък, всяка година ще се приемат нови попълнения за предучилищен клас, за да се стигне до обща бройка от 170-200 деца за един цял випуск. Преподавателските екипи, заедно с възпитатели и експерти постепенно ще достигнат бройка от 50 -60 човека, а административния и технически персонал близо – 25.

Много важен акцент от програмата е развитието на концепцията за устойчиво развитие, която за първи път ще се изпълни в българско училище – съхраняване и укрепване на почвите, грижа за водите, установяване на растителна покривка от екологично съобразени, полезни за човека растения, произвоство на био-зеленчуци, максимално рециклиране на отпадъците и т.н. Сградите, в които децата учат и живеят, ще бъдат преустроени на принципа на устойчивото развитие, доближавайки се до стандарта за активна сграда – отново за първи път в България. Надяваме се, става ясно, че говорим за първото Зелено и Творческо училище в България.