Целта на „Училище по изкуство и занаяти за социално слаби деца” е да събере на едно място бедни и изоставени деца с висок интелектуален потенциал, изявени умения и дарби.

Екипът на ТФ БИС БАРД над десет години се занимава, работи и прави изследвания с деца в риск. Резултатите до които стигнахме са важни и окуражаващи: над 35% от подрастващите в тази група, притежават интелектуални способности и технически умения, които са доста над средното ниво, а всяко второ дете демонстрира ярък талант. За всички е ясно, че тези младежи, независимо дали оцеляват в специализирани институции или в мизерните условия на семейства си, постепенно губят заложените им от природата качества и таланти. Затова ние искаме да превърнем техните индивидуални дадености в катализатор за социалната им и духовна промяна, като обърнем знака от минус в плюс. Убедени сме, че чрез специалното им отглеждане, възпитание и обучение, това може да се постигне.

Ръководството на организацията полага всички усилия да отвори вратите на бъдещото училище колкото се може по скоро. Всеки изминал ден е изключително важен, за да не загубим съществуващия потенциал и да не позволим да се повторят грешките от миналото.

Идеята за създаване на първото и единствено по рода си в България „Училище по изкуство и занаяти за социално слаби деца” вече е мисия за нашата организация. Решението беше обявено в публичното пространство след сериозен анализ на свършената от нас работа и при изградена ясна визия за очакваните резултати и последващия ефект от едно такова начинание. Ние вярваме, че правим голяма крачка за преодоляване на много от негативните прояви в живота – сегрегация, липса на възпитание, ниска образованост, увеличаващата се престъпност и ред други, предизвикващи неодобрението, гнева и страха на обществото. Освен това, с този акт ще помогнем за пресичане на порочния и затворен кръг в развитието и битието на етническите малцинства в условия на социална, културна и обществена маргинализация, ще ограничим словото на омраза към тази малцинствена група.

Инициираната от нас идея е алтернативно и далновидно решение за отношение и мисъл към живота на младите хора в риск, която напълно кореспондира с политиката на държавата в тази посока, като същевремено, ние отчитаме факта, че обществото ни, все още, не е готово да приеме близо до себе си, изолираните години наред деца в неравностойно положение. Знаем, че тези промени изискват време, търпение, заинтересованост и мъдрост. Нашето училище е част от този дълъг път. Съществуването му е гаранция за израстването на пълноценни личности с формирана ценностна система и креативно, съвременно мислене. Погледнато от призмата на единна и обединена Европа, част от която за щастие е България, това трябва да бъдат членовете на едно по-добро общество.