На 19 октомври 2013 в рамките на благотворителността по време на Бала на Германската икономика, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара, БИС БАРД получи награда за социална дейност на стойност 5000 лева. Решението за тази сума беше взето от Управителния съвет на камарата.

Финансовата подкрепа ще се използва изцяло за проекта “Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца”, което е в процес на изграждане.

ball1 BNTPKedited