Етапите и средствата са организиран в две фази – подготвителна и същинска. Общия бюджет за подготвителната фаза възлиза на сумата от 1.914.000 евро (един милион деветстотин и четиринайсет хиляди лева), разпределени по дейности, както следва: Изготвяне и узаконяване на образователна програма, Подбор на децата от домовете, Строително-ремонтни дейности – първа фаза, Оборудване – първа фаза, Подбор на експерти и преподаватели, Подбор на административен и технически екип, PR кампания. От тях, до момента, са осигурени 957 000 евро. Сумата от 934 000 евро (или 7 005 000 датски крони), е финансирана от датската Фондация “ВЕЛУКС”, след кандидатстване на ТФ БИС БАРД с конкретен проект към фондацията. Сумата е предназначена за първа фаза на строително-ремонтните дейности на проекта.

Останалите средства са осигурени от частни дарители в България и чужбина.

За финализиране на Подготвителния етап са необходими още 957 000 евро, които екипът се надява да намери, отново с помоща на фирми, частни лица или фондации, които застават зад тази идея, както и по линия програмите на ЕС.

В случай, че „Училище по изкуство и занаяти за социално слаби деца” докаже своята ефективност и продължава да получава подкрепа от бизнеса и обществото в България и чужбина, ръководството на ТФ БИС БАРД планува след първите пет години да открие второ училище в Южна България.